• הוסף לקוח חדש
   • הפריט/פירוטכמותמחיר יח'הנח'סה"כ ₪
     אין פריטים במסמך
   • הוסף פריט חדש למסמך
   • סכום חייב מע"מ:0.00
    0.00
    הנחת עיגול:0.00
    סה"כ לפני מע"מ:0.00
    מע"מ: 0.00
    סכום פטור ממע"מ:0.00
    סה"כ לתשלום: 0.00
  • תשלומים

   • ...
    מסמכים מקושרים
    נוצר ב-:על-ידי:
    עדכון אחרון:על-ידי:
  202208301930

  מסמכי המשך

  הסכום האפקטיבי של המסמך הוא 0 לכן לא ניתן ליצור לו קבלה
  הסכום האפקטיבי של המסמך הוא 0 לכן לא ניתן ליצור מסמכי המשך
  הערות שיודפסו במסמך שישלח ללקוח.
  הערות שלא יודפסו במסמך שישלח ללקוח. הן יכולות לשמש אותך לתעד את המסמך.
  המסמך אינו מקושר ללקוח.